ÚVODNÍ STRANA
KDO JSME
PUBLIKACE
OBJEDNAT
KODEX
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
DOPORUČENÁ LITERATURA
MOTIVAČNÍ CITÁTY
ZPRAVODAJ
OHLASY
ENGLISH
SVENSKA
KONTAKT

OBJEDNÁVKA


JISTOU CESTOU K BOHATSTVÍ - Wallace D. Wattles

Kniha Jistou cestou k bohatství je realistický, jasný a praktický návod. Není rozborem teorií. Popisuje mentální a duchovní přístup, jak zbohatnout. Je určena pro všechny, kteří mají nesmírnou potřebu peněz, přejí si nejdříve zbohatnout, a potom filozofovat. Je určena pro ty, kteří chtějí výsledky a jsou ochotni přijmout vědecké závěry jako podklad pro jednání, aniž by rozebírali všechny postupy, podle kterých se k těmto závěrům došlo.

 

Ať už se řekne cokoliv na počest chudoby, skutečností zůstává, že člověk nemůže žít opravdu plnohodnotný nebo úspěšný život, není-li bohatý. Nikdo nemůže rozvinout svůj talent nebo duši, pokud nemá spoustu peněz, nebo? k rozvoji duše a k vyvinutí talentu musí používat mnoho věcí, které nemůže získat, jestliže nemá peníze, aby si je mohl koupit.

 

Není nic špatného na tom, chtít být bohatý. Touha po bohatství je ve skutečnosti jenom touha po životě, který je bohatší, plnější a hojnější - a tato touha je chvályhodná. Člověk, který netouží žít bohatším životem není normální. Stejně tak není normální člověk, který netouží mít dost peněz, aby si mohl koupit všechno, po čem touží.

 

Budete-li se řídit pokyny této knížky, zbohatnete, aniž byste měli pocit viny. Autor ve skutečnosti popisuje, že chudí lidé (a dokonce střední vrstva) by se měli cítit provinile, protože nežijí plně ke svému skutečnému potenciálu. Bohatství, které získáte, bude ve stejném poměru, do jaké míry budete mít jasnou vizi, pevný záměr, stálou víru a hlubokou vděčnost.

OBJEDNAT    PROSÍM O UKÁZKU     OHLASY

 

Wallace Delois Wattles

 

   O životě Wallace D. Wattlese se mnoho neví. Narodil se v USA na konci 19. století a téměř celý život ho pronásledovala chudoba a strach z bídy. Většinu života strávil zkoušením principů a metod popsaných ve své knížce The Science of Getting Rich. Studoval různá světová náboženství a filozofie, včetně Descartese, Spinozy, Leibnitze, Schopenhauera, Hegela, Emersona a dalších. Díky těmto neúnavným studiím a zkouškám objevil a začal praktikovat techniku kreativní vizualizace a napsal knížky popisující tyto zásady. Své metody dotáhl k dokonalosti a díky nim ke konci života začal bohatnout.

 

Jeho dcera Florence píše: „Neustále plánoval a přemýšlel, jak zajistit pro svou rodinu věci, které umožňují bohatý život. Nikdy, ani na okamžik, neztratil důvěru v schopnost Boha napravit dobrem každé zlo, dát každé ženě nebo muži jejich podíl dobrých věcí, které život nabízí.
Na sklonku svého života stále psal. V té době definoval svou mentální představu. Viděl se jako úspěšný spisovatel, schopný člověk a pokrokový muž a začal uskutečňovat svou vizi. ?il podle stránek svých knih. Tři roky před smrtí vydělal spousty peněz a těšil se dobrému zdraví. Jeho život byl vskutku plný síly.“

 

Wallace Wattles zemřel krátce po vydání své knihy The Science of Getting Rich v roce 1910. Přestože jeho dílo bylo skoro zapomenuto, ti, kdo studovali a řídili se jeho zásadami, měli pozoruhodné výsledky: Zbohatli!

 

Až si přečtete toto jedinečné dílo Wallace Wattlese, zjistíte, že veškerá literatura minulého století, která se zabývá osobním rozvojem a budováním úspěchu, staví z velké části na učení této knihy a že ovlivnila velikány jako Napoleona Hilla, Roberta Schullera, Anthonyho Robbinse a další.

 

<<< ZPĚT