ÚVODNÍ STRANA
KDO JSME
PUBLIKACE
OBJEDNAT
KODEX
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
DOPORUČENÁ LITERATURA
MOTIVAČNÍ CITÁTY
ZPRAVODAJ
OHLASY
ENGLISH
SVENSKA
KONTAKT

OBJEDNÁVKA


Kodex

1. pravidlo: Zákazník má vždycky pravdu.
2. pravidlo: Když pravdu nemá, tak platí pravidlo první.  • Zákazník je pro Nakladatelství Čintámani nejdůležitějším člověkem na světě.
  • Zákazník na nás není závislý; my jsme závislí na něm.
  • Zákazník je smyslem naší práce. Tím, že mu sloužíme, mu neprokazujeme žádnou laskavost; on nám prokazuje laskavost tím, že nám dává možnost, abychom mu posloužili.
  • Zákazník není člověk, s nímž se můžeme hádat nebo kterého můžeme zesměšňovat. Hádku se zákazníkem ještě nikdy nikdo nevyhrál.
  • Zákazník je člověk, který nám přináší svá přání. Je na nás, abychom je uspokojili k jeho i svému vlastnímu prospěchu.
  • Zákazník, o kterého je dobře postaráno, může mít větší cenu, než reklama za 10 000 korun.

Hrdě se hlásíme k odkazu Tomáše Bati, který nám slouží jako velký zdroj inspirace. Zde je jenom několik jeho zásadních myšlenek, podle kterých se snažíme řídit a aplikovat v praxi. Pokud se chcete dozvědět více o tomto geniálním podnikateli, můžeme vám vřele doporučit vzdělávací CD-ROM o Tomášovi Baťovi.


"Pod obchodní poctivostí rozumíme, že veškeré strany na obchodě zúčastněné musí být po provedení obchodu bohatší, než byly předtím." - Tomáš Baťa


"Jde o to udělat z podnikání a obchodu celoživotní zaměstnání, ne pouze příležitost olupovat v něm po několik let lidi a pak se odebrat na odpočinek." - Tomáš Baťa


"Jsou obchodníci, kteří se velmi namáhají, aby zvýšili svůj zisk. Měli by mnohem větší úspěch, kdyby se namáhali také přemýšlením, jak zvýšit zisky svých obchodních přátel a vydělávat s nimi. Z obchodu, který přináší prospěch jen nám, vyklube se nakonec ztráta i pro nás." - Tomáš Baťa


"Zásadou mého podnikání jest učinit ze svých zaměstnanců kapitalisty." - Tomáš Baťa


"Staňte se světovými podnikateli, ať vyrábíte stroje nebo brambory. Vycházejme z názoru, že celý svět byl stvořen, aby sloužil nám, a my jsme se narodili, abychom sloužili celému světu. Dělejme třeba sebenepatrnější věc, ale dělejme ji nejlépe na světě." - Tomáš Baťa"Pokládám za svou zaměstnavatelskou povinnost platiti lidem za práci tak, aby ve svých čtyřicet letech mohli žít z úspor a pracovati s pomocí svého kapitálu a zkušeností a ne ze svých holých rukou." - Tomáš Baťa


"Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele." - Tomáš Baťa


"Ještě nikdy nezbohatl ten živnostník, jehož ústa oplývala pomlouváním a srdce závistí nad úspěchy druhých." - Tomáš Baťa


Další baťovci, neboli firmy, které se hlásí k odkazu Tomáše Bati.