ÚVODNÍ STRANA
KDO JSME
PUBLIKACE
OBJEDNAT
KODEX
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
DOPORUČENÁ LITERATURA
MOTIVAČNÍ CITÁTY
ZPRAVODAJ
OHLASY
ENGLISH
SVENSKA
KONTAKT

OBJEDNÁVKA


Našim politikům od duchovního pracanta – Wayne Dyer

Nejsem ani republikán ani demokrat, a abych byl upřímný, mám problémy s označením konzervativec nebo liberál. Ti, kdo mě znají, nebyli nikdy schopni mě zaškatulkovat. Ztotožňuji se s Kierkegaardovým pozorováním: „Jakmile mě označíš, neguješ mě.“ Ve skutečnosti jsem pracant.

Vyrůstal jsem ve východním Detroitu a několik let jsem strávil v dětských domovech. Můj otec byl nějakou dobu ve vězení, pil alkohol, zneužíval pět manželek a ve věku 49 let umřel na cirhózu jater. Nikdy nepoznal svoje tři syny poté, co odešel od mé matky.

Do školy jsem chodil v Detroitu a v osmnácti jsem vstoupil do námořnictva. Čtyři roky jsem strávil na moři. Vypracoval jsem se ze skladníka na pokladníka v jednom velkém supermarketovém řetězci a získal jsem doktorát ve vzdělávacím poradenství (Educational Counseling). Působil jsem jako učitel, poradce a vysokoškolský profesor. A k dnešnímu datu pracuji jako spisovatel a přednáším. Také produkuji zvukové a obrazové nahrávky o motivaci, duchovnu a vyšším vědomí.

Celý život jsem pracoval, platil daně, živil rodinu a stále vydělávám na „chléb náš vezdejší“, přičemž jsem naprosto zmaten tím, co slyším vycházet z úst našich politiků. Zde je pár slov na adresu vám politikům, které bych chtěl, abyste si vyslechli od pracanta, který si vydělal dost, aby se dostal do nejvyšší příjmové skupiny. Jsou o tom, jak si vedete ve vládě, jsou to názory, které sdílí většina lidí, s kterými denně mluvím, ze všech příjmových skupin.

NEJSTE NA?IMI VŮDCI. Neznám nikoho, kdo by šel spát se slovy: „Moji vůdci jsou ve Washingtonu, D.C.“ Vytáčí mě, když se označujete za naše vedoucí. Můžete vydávat zákony, sedět ve svých výborech a mít ceremonie v Růžové zahradě Bílého domu, ale zákony přijdou poté, co bylo implementováno skutečné vůdcovství.

?ádný politik nenesl zodpovědnost v boji za civilní práva. Rosa Parks byla vůdce. Ti, kdo vstali a ignorovali rasistické zákony zákonodárců, byli vůdcové hnutí za občanská práva.

Kdo byli vůdcové v renesanci? Funkcionáři? Politici? Ne! Vůdcové byli ti, kdo přinesli světu nové vědomí prostřednictvím svého psaného projevu, umění, hudby a tím, že odporovali zakořeněné ideologii funkcionářů. To byli vůdcové.

Když vás slyším, jak se označujete za naše vůdce, vždy žasnu nad vaší arogancí. My chodíme do práce a posíláme vám 50 % našich výdělků. Vy použijete naše výdělky k tomu, abyste si vytvořili privilegovanější postavení než je naše, s neomezenou lékařskou péčí, s velkorysými,  důchodovými zárukami a mnoha požitky! Jediné, co děláte je, že sepisujete pravidla díky našim finančním podporám. Asi to neradi slyšíte, ale zkuste se nad tím zamyslet. Nejsme ovce, které potřebují vedení. Potřebujeme někoho, kdo se umí starat. Jsme stoprocentně schopni vést sami sebe; ve skutečnosti to denně děláme.
           
NEVYTVÁŘÍTE PRACOVNÍ PŘÍLE?ITOSTI. V minulých pětadvaceti letech jsem napsal dvacet knih, vydal stovky nahrávek a odpřednášel tisíce přednášek. Když si sednu a napíšu knihu, pošlu ji redaktorce, která rukopis opraví a které za to zaplatím. Jestli to správně chápu, právě jsem vytvořil pracovní příležitost. Redaktorka obdrží peníze, odešle svou daň a nyní máme dva zaměstnané. Redakční úpravy vyžadují počítač. Vznikla třetí pracovní příležitost. Vydavatel připraví manuskript a vznikla čtvrtá pracovní příležitost. Tento proces pokračuje na mnoha úrovních, vznikají nové a nové pracovní příležitosti a to vše díky tomu, že jsem se rozhodl napsat knížku. Tiskárny, sázeči, distribuce, prodejci, účetní, skladníci a pokladní – ti všichni mají práci, která vznikla, protože pracanti mají vynalézavost, odvahu a touhu tvořit a vyrábět.

?ena, která miluje květiny a rozhodne se otevřít květinářství, vytváří pracovní příležitost. Bez její touhy a potu bychom nepotřebovali chladicí boxy na květiny, rozvážkové vozy a zahradníky. Ani bychom nepotřebovali lidi, kteří pěstují potraviny na nakrmení těchto pracantů nebo lidi, kteří šijí šaty na jejich ošacení. Peníze, které používáte na podporu legislativy na vytvoření pracovních příležitostí, pocházejí od těch, kdo produkují. Je to zcela jednoduché. Politici nevytvářejí pracovní příležitosti.

Dívám-li se na to očima pracanta, politici dokážou vydat zákony, které v konečném slova smyslu určí, zdali má cenu vůbec pracovat. Když se rozhodnete mě potrestat daňovými pravidly, příliš mě regulovat, neustále mi znepříjemňovat život dotazníky, pravidly a směrnicemi, mohu dojít k závěru, že napsání další knihy za tu námahu nestojí. Pokud se tak rozhodnu a znásobíte-li mě miliony dalších z nás, kteří produkujeme bohatství a práci, uvidíte, že nevytváříte pracovní příležitosti nebo bohatství svojí politikou.

Tisknete peníze. Regulujete. Vydáváte zákony. Ale my vytváříme pracovní příležitosti. My vytváříme bohatství prací a produkcí, ne vysedáváním ve výborech a mluvením o sebe-důležitosti.

JEDNEJTE NA ZÁKLADĚ TOHO, CO JE MORÁLNÍ A SPRAVEDLIVÉ, NE NA ZÁKLADĚ TOHO, KOLIK LIDÍ TO OVLIVNÍ. Opakovaně jsem při volbách slyšel debatu, že dědická daň by měla zůstat, protože ovlivňuje pouze dvě procenta obyvatelstva. Platím veškeré daně své vládě. Co mi zůstalo je moje a mohu s tím naložit, jak se mi zlíbí. Moje smrt by však neměla zaktivovat další daň na moje pozůstalé úspory, které již byly zdaněny. Nezáleží na tom, jestli to ovlivní jednoho člověka nebo milion lidí. Je to jednoduše špatně. Když naší předkové zavrhli otroctví, neříkali: „Pouze dvě procenta obyvatelstva jsou otroci, ponechme tuto praxi zákonnou.“ Konečně jim došlo, že otroctví je morálně špatné.

Nech? ti, kdo usilují o větší bohatství ve svém životě tak mohou činit s vědomím, že jim to politici nezabaví v okamžiku smrti. Konejte to, co je správné a morální, i když to ovlivní pouze malé procento populace.
 
NEPOTŘEBUJEME, ABYSTE ZA NÁS BOJOVALI. Zdá se, že „budu za vás bojovat“ je mantra moderních politiků. Jen tak mimochodem, proti komu bojujete? Nejsou všichni, kdo jsou ve Washingtonu, aby nám sloužili? Nedochází vám, že vás boj oslabuje a zřídka kdy něčeho dosáhne?

Byl bych rád, kdybyste pro mě pracovali a ne bojovali. Řekněte mi, pro co jste a ne proti čemu jste. Nepotřebuji vidět další debaty. Proti nikomu nekandidujete. Nemáte oponenty. Člověk, který je ve vládě s vámi, není někdo, s kým musíte bojovat. Pouze mi řekněte, co podporujete a jak to zamýšlíte udělat a nech? ostatní kandidáti učiní totéž. Nechci po vás, abyste bojovali. Chci, abyste svou vizi jasně definovali a odevzdali se její realizaci.

V roce 1967 požádali Matku Terezu, aby pochodovala proti válce ve Vietnamu a odmítla to slovy: „Nepochoduji proti ničemu. Ale až budete pochodovat za mír, budu tam.“ Nech? tento duch naplní vaše záměry.

VY NÁS NEPOSILUJETE. MY U? SILNÍ JSME. Nejvíce zneklidňujícími momenty ve volebním období byl slogan: „Jsme pro lidi a ti jsou pro silné“ a když se tento slogan objevil jako titulek v USA Today na druhý den.  Stalo se to mantrou posledních šest týdnů kampaně.

V této frázi je zakotvena myšlenka, že lidé nejsou silní, že pouze ti, kdo jsou nahoře, jsou silní. Generace po generaci, lidé v Americe věří, že „nejsou silní, že oni, naši vůdcové ve Washingtonu to za nás vyřeší“. Takové uvažování vede lidi k tomu, že nejsou schopni pokroku, že nemohou přilákat hojnost a zdraví do svých životů, že nedokážou překonat překážky v životě.

Rád bych vás slyšel říkat: „Máte sílu; jste napojení na Božství a s Bohem dokážete vykonat cokoliv, co si umanete. Pokud vidíte, že je někdo silnější než vy, sdružujte se s ním a napodobte jeho nebo její silné stránky. Vytvořte si mocnou vizi sebe samých. Nehledejte chyby na těch, kteří to někam dotáhli. Učte se od nich, najděte svůj klid a vznešenost a vězte, že jste silní. Takovou vizi podpořím ve všech legislativách. Mějte vysoká očekávání.“

Ve Wisdom of the Ages jsem napsal esej, kterou inspirovalo Michelangelovo pozorování: „Největší nebezpečím pro většinu z nás není, že náš cíl je příliš vysoko a nedospějeme k němu, ale že je příliš nízko a my ho dosáhneme.“ Chci, abyste mluvili o velkých nadějích, o síle našeho ducha, ducha, který nikomu nenadržuje a je v každém z nás.

NEDOPŘÁVEJTE SI TO, CO ODMÍTÁTE TĚM, KTEŘÍ VÁM ZAPLATILI TO, CO MÁTE! Když vám pošlu část svého příjmu, nepoužijte tyto peníze, abyste si odhlasovali výhody, které jsou nám odmítány. Když získáte všeobecnou zdravotní péči, za kterou jsme zaplatili my, kteří tvoříme bohatství, pak to samé zajistěte zákonem pro nás všechny. Když získáte možnost odejít do důchodu s 90 % svého platu, pak zajistěte, že my, kdo vám to platíme, dostaneme to samé.

Vždy si uvědomujte svoji roli. Byli jste zvoleni, abyste sloužili lidem. Lidem patří dům. Oni si ho postavili. Ale nedokážou ho chránit nebo k němu vybudovat silnice. Lidé nedokážou vzdělávat děti a usměrňovat ekonomii, protože jsou příliš zaneprázdněni prací. Takže si najmou služebníky, kteří se o tyto povinnosti postarají. Tyto služebníky platí, aby je chránili, starali se o ekonomii a zajistili záležitosti spojené s chodem domu. Nicméně to jsou lidé, kteří dům vlastní. Služebníci nemohou vznášet požadavky. Lidé ano. Služebníci nevlastní finanční prostředky, které dostali na ochranu, regulace a delegování. Lidé ano. Je to náš dům. Patří nám, silným americkým pracantům.

Velíme si každý den, a pokud k nám chcete promlouvat, učiňte tak ze svého srdce, bez čtecího zařízení nebo svých mluvčích. Jsme upřímní, přímočaří a tvrdě pracujeme. Jsme štědří a laskaví k lidem v nouzi. Nemusíte nám slibovat modré z nebe nebo lhát. Neupřímnost a kecy vycítíme na hony daleko. My hradíme náklady a udržujeme Ameriku v chodu každý den a to ne kvůli tomu, že nás vedete. Nenásledujeme vás ani nikoho jiného.

V každém z nás je duše. Duše, která nás povzbuzuje nahoru k vyššímu propojení na to, co je spravedlivé, morální a upřímné. Očekáváme to samé od těch, kdo si vybrali sloužit.

            _____________________
            Dr. Wayne W. Dyer, bývá nazýván „otcem motivace“, je vyhledávaným psychoterapeutem a světoznámým spisovatelem. Ve svých knihách ukazuje naději i praktickou cestu lidem, kteří v sobě dosud nenašli dost síly, aby změnili svůj život a začali plně využívat všech svých možností. V češtině vyšly následujcí tituly: Uvidíte to, až tomu uvěříte, Vaše bludy, Každý problém má své duchovní řešení. Nedávno natočil inspirující film Proměna (The Shift).