ÚVODNÍ STRANA
KDO JSME
PUBLIKACE
OBJEDNAT
KODEX
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
DOPORUČENÁ LITERATURA
MOTIVAČNÍ CITÁTY
ZPRAVODAJ
OHLASY
ENGLISH
SVENSKA
KONTAKT

OBJEDNÁVKA


Poselství Garciovi - Elbert Hubbard

Poselství Garciovi Elberta Hubbarda je inspirační příběh, podle kterého byly natočeny i dva filmy. Původně tato esej vyšla dokonce bez nadpisu v roce 1899 v časopise The Philistine se záměrem vyplnit prázdné místo.

Jednoho z ředitelů newyorkské železnice (New York Central Railroad) George Danielse obsah této eseje inspiroval natolik, že požádal o svolení vydat a distribuovat 500 000 výtisků. Princ Hilakoff, ředitel ruských železnic, při návštěvě Ameriky četl jednu z Danielsových knížeka nechal to přeložit do ruštiny. Následovně dostal Poselství Garciovi každý zaměstnanec ruských drah.

?tafety se potom chopila ruská armáda – každý ruský voják, který byl poslán do války s Japonskem, obdržel kopii. Japonci našli Poselství Garciovi u ruských zajatců a nechali esej přeložit do japonštiny. Na příkaz japonského císaře obdrželi také všichni členové japonské vlády svou kopii. Esej dostali i námořníci americké námořní pěchoty na sklonku první světové války.

Knížka získala takovou popularitu, že byla přeložena do 37 jazyků a stala se velmi oblíbenou četbou v obchodních a podnikatelských kruzích až do poloviny dvacátého století. Odhaduje se, že k dnešnímu datu bylo vydáno přes sto miliónů výtisků Poselství Garciovi. Říká se, že po Bibli je to druhá nejčtenější kniha.

Elbert Hubbard napsal svoji esej Poselství Garciovi za pouhou hodinu po diskuzi, která následovala rodinnou večeři. Tento příběh se pak stal literární klasikou. Při večeři Hubbardův syn Bert tvrdil, že opravdovým hrdinou španělsko-americké války byl Rowan – kurýr, který se postavil tváři v tvář smrti a doručil poselství za bojové linie generálovi povstalců Garciovi.

Esej oslavuje iniciativu vojáka, který úspěšně splnil svěřený úkol. Nekladl žádné otázky, neměl námitky, neprosil o pomoc a misi dokončil. Příběh vybízí čtenáře, aby takový postoj uplatňovali na cestě k úspěchu ve svém životě.

Během španělsko-americké války v druhé polovině 19. století se prezident Spojených států McKinley potřeboval spojit s generálem Calixtem Garciou, vůdcem kubánské povstalecké armády. Garcia se skrýval před španělskými vojáky v odlehlých džunglích Kuby.

President McKinley hledal někoho, kdo by dokázal doručit vzkaz Garciovi, a obdržel odpověď: „Pokud vám někdo najde Garciu, pak to bude muž jménem Rowan.“ A to se také stalo. Nadporučík Andrew Summers Rowan obdržel pokyny a o tři týdny později se vrátil do Washingtonu se zprávou, že vskutku donesl vzkaz Garciovi a umožnil tak potřebné spojení armád Spojených států a Kuby.

Nejobdivuhodnější na Rowanově činu bylo, že se neptal, kde má Garciu hledat, jak vypadá, koho má zkontaktovat nebo proč to vůbec má udělat. Jednoduše splnil svůj úkol, nekladl otázky. Tímto dokázal, že vyniká nad průměrem. Odvedl práci, aniž ho někdo musel držet za ručičku.

Chcete-li v životě čehokoliv dosáhnout, pak je tato knížečka pro vás „povinnou četbou“. Poselství Garciovi vás uchvátí, bude vás inspirovat a bude vám výzvou. Pokud jste Poselství Garciovi doposud nečetli, uniklo vám jedno z nejčtenějších literárních děl dvacátého století.


OBJEDNAT     E-BOOK      OHLASY      HUBBARD      MUSEUM