ÚVODNÍ STRANA
KDO JSME
PUBLIKACE
OBJEDNAT
KODEX
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
DOPORUČENÁ LITERATURA
MOTIVAČNÍ CITÁTY
ZPRAVODAJ
OHLASY
ENGLISH
SVENSKA
KONTAKT

OBJEDNÁVKA


Tomáš Baťa - vzdělávací CD-ROM


„Každá země má své hrdiny; hrdinou českého národa byl švec.“ – H.R. Knickerbocker

             

Úspěch je předpověditelná událost a na tomto interaktivním CD se dozvíte vše (a ještě o trochu více) o Tomášovi Baťovi, nejúspěšnějším a největším podnikateli českého původu.

Co na tomto CD dostanete? Deset knižních publikací, přičemž každá má hodnotu minimálně 100 Kč, pokud by se vám ji podařilo sehnat. Některé byly určeny pouze pro vnitřní cirkulaci. Také tam najdete články, které byste museli dlouho hledat v různých archívech a snad by se vám podařilo je objevit. Velice zajímavé jsou dobové obrázky, fotografie, filmové a hlasové záznamy. Jejich hodnota se nedá vyčíslit a je otázkou, zdali byste k nim vůbec získali přístup. Dozvíte se mnoho zajímavostí ze života a historie světoznámého podnikatele Tomáše Bati. Kupujete-li jedno CD ročně, ujistěte se, že to budete právě toto.

Zde je jenom několik myšlenek, které jsme namátkou vybrali a které nás oslovily. Na CéDéčku jich pochopitelně najdete stovky a určitě vás zaujmou některé úplně jiné, které my momentálně ani nevidíme. Jedno je však jisté - pokud přijmete za svou jenom jednu nebo dvě jeho rady nebo myšlenky, váš život se radikálně změní. Nemluvě o tom, když se budete řídit podle většiny rad a pokynů pana Bati.

 „Pod obchodní poctivostí rozumíme, že veškeré strany na obchodě zúčastněné musí být po provedení obchodu bohatší, než byly předtím.“ – Tomáš Baťa

„Jde o to udělat z podnikání a obchodu celoživotní zaměstnání, ne pouze příležitost olupovat v něm po několik let lidi a pak se odebrat na odpočinek.“ – Tomáš Baťa

„Jsou obchodníci, kteří se velmi namáhají, aby zvýšili svůj zisk. Měli by mnohem větší úspěch, kdyby se namáhali také přemýšlením, jak zvýšit zisky svých obchodních přátel a vydělávat s nimi. Z obchodu, který přináší prospěch jen nám, vyklube se nakonec ztráta i pro nás.“ – Tomáš Baťa

„Zásadou mého podnikání jest učinit ze svých zaměstnanců kapitalisty.“ – Tomáš Baťa

„Staňte se světovými podnikateli, a? vyrábíte stroje nebo brambory. Vycházejme z názoru, že celý svět byl stvořen, aby sloužil nám, a my jsme se narodili, abychom sloužili celému světu. Dělejme třeba sebenepatrnější věc, ale dělejme ji nejlépe na světě.“ – Tomáš Baťa

„Jsou lidé, které nepřemohl ani neúspěch, ani nepřátelé, ale kteří podlehli úspěchu. Jedině stálá sebekontrola buduje charakter. Lidí se nebojme, ale sebe.“ – Tomáš Baťa

„Pokládám za svou zaměstnavatelskou povinnost platiti lidem za práci tak, aby ve svých čtyřicet letech mohli žít z úspor a pracovati s pomocí svého kapitálu a zkušeností a ne ze svých holých rukou.“ – Tomáš Baťa

„?ádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele.“ – Tomáš Baťa

„Až obujeme svět, vyletíme raketou do vesmíru obouvat mimozemš?any. A nejlepší by bylo, kdyby měli čtyři nohy." -- Tomáš Baťa

„Ještě nikdy nezbohatl ten živnostník, jehož ústa oplývala pomlouváním a srdce závistí nad úspěchy druhých.“ – Tomáš Baťa

„Hledí-li si kdo věcí cizích a malicherných, nezbývá mu čas na věci vlastní, potřebné a důležité.“ – Tomáš Baťa

„V cizím domě uvidíte za pět minut více chyb než ve vlastním za celý rok. Záleží jen na tom, abychom při vypočítávání těch cizích chyb nechali si také chvíli na posouzení našich vlastních pošetilostí.“ – Tomáš Baťa

„Nekouřím. V kouření vidím slabost. Jestliže lze omluvit slabost lidí při zábavě, nelze ji omluvit při práci. Nikdo nemá práva oslabovat své spolupracovníky.“ – Tomáš Baťa

„Důvěřuji lidem, kteří si to nezaslouží, ale tento omyl je mi milejší, než přilišná podezřívavost.“ – Tomáš Baťa

„Jsem milionář a potřebuji své miliony právě tak, jako vy své pero a ruku nebo své řečnické nadání a byl bych lidem bez nich tak málo užitečným, jako vy bez těchto nástrojů.“ – Tomáš Baťa

OBJEDNAT       UKÁZKA