Loučení s minulostí
- malá modlitba za lepší přítomnost -

Táňa Višková

Ať už se v mém životě stalo cokoli, co mi leží na srdci, dnes tuto vzpomínku opouštím…

Miluji Tě…
Omlouvám se…
Odpusť mi, prosím…
Děkuji…

Posílám lásku té situaci, všem zúčastněným,…i sobě.

Je to jen určitá zkušenost, nic víc, nic míň…

Co bude dál, záleží na tom, které myšlenky si vyberu a jak se přitom budu cítit…

Pokud budu prožívat úzkost, vyberu si jiné myšlenky a staré opustím…

Myšlenky na minulost s láskou opouštím…

Miluji Tě…
Omlouvám se…
Odpusť mi, prosím…
Děkuji…

Ve svém srdci uvolňuji místo lásce a až se naplní po okraj, začne pomalu proudit do okolí…

Každé nové setkání bude obohacením a novou zkušeností.

Dnes se znovu narodím. Opouštím staré zkušenosti a staré nahlížení na známé lidi.

Kdykoli se potkáme, bude to jako nepopsaný list papíru. Osvobozuji se ze všech pout minulosti, a proto ať už mám s dotyčnou osobou jakékoli zkušenosti, jen si v duchu pomyslím :

Miluji Tě…
Omlouvám se…
Odpusť mi, prosím…
Děkuji…

Jsem znovu dítě, které se teprve rozkoukává, je důvěřivé a dychtí poznávat sebe sama a svět…

Posílám lásku dítěti v sobě…

Miluji Tě…
Omlouvám se…
Odpusť mi, prosím…
Děkuji…

Znovu zjišťuji, že jsem úžasný člověk, který na to pod tíhou viny zapomněl…

Dnes to znovu objevuji…

Posílám lásku svým pocitům viny a loučím se, aby se uvolnilo místo pro lásku a uznání…

Pokud se stanu svědkem jakékoli nepříjemné situace, znovu se očistím. Stále mám na paměti, že si v sobě uklízím, aby se můj život uspořádal podle mých představ.

Kdykoli se do mé mysli dostane vzpomínka, ať už je příjemná, nebo ne, znovu se očistím od minulosti :

Miluji Tě…
Omlouvám se…
Odpusť mi, prosím…
Děkuji…

Tím, jak odhodlaně a vytrvale pracuji na sobě, pozitivně ovlivňuji také okolí.

Měním svůj život a cítím se lépe a lépe ve svém těle i duši a je to znát i navenek.

Znovunalezená láska k sobě mě může uzdravit…

Miluji Tě…
Omlouvám se…
Odpusť mi, prosím…
Děkuji…

Dnes ze sebe shazuji tíhu viny jako obnošené šaty, které si už neobléknu. Ta situace mě něco naučila, především o mně, ale dnes ji opouštím s láskou a vírou a nechávám ji v minulosti.

Dnes si uvědomuji, že mé chyby nejsou odsouzeníhodné. Byly jen malou přestupní stanicí, aby mi ukázaly, že tudy má cesta nevede.

Některé situace a stejné chyby se vrátily jen proto, aby mi naléhavěji sdělily, že mám změnit směr a aby se jednou provždy věci vyřešily…

Je to má cesta a posílám jí lásku…

Miluji Tě…
Omlouvám se…
Odpusť mi, prosím…
Děkuji…

Dnes si zvolím, že ke každé své myšlence přivolám lásku.

Začnu hledat odpovědi ve svém srdci.

Jsem nový člověk s duší dítěte. Mé jméno je …

Mini dílko vzniklo po přečtení knihy Svět bez hranic od Joe Vitale.
Opakující se fráze a její používání je malá část havajské
techniky ho´oponopono, která je v knize podrobně popisována.

autor obrázku : Gabri-el-a
(převzato z http://www.mezera.org/Dilo/Louceni-s-minulosti-ID3723)