Nemá ruce! Nemá nohy! Nemá starosti!

Nick Vujicic

navštívil v září 2010 Českou republiku a Slovensko.

Nenechte si uniknout jedinečnou přednášku
Nicka Vujicice o třech klíčích, které mu ze života
bez končetin umožnily žít život bez hranic.
Tyto tři klíče změní naprosto i váš život.
__________________________________________________________

O společnosti Attitude Is Altitude
(neboli „Postoj povznáší“)

Postoj znamená všechno a to, jak vnímáme sami sebe, určuje směr.
To jsou hlavní zásady programu „Attitude Is Altitude“. Nick Vujicic má jedinečný plán na zlepšení života jak zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů, jak studentů, tak i pedagogů. Díky Nickovým motivačním projevům si lidé uvědomují, že pozitivní přístup vede k smysluplnému životu.

Nick mluví z vlastní zkušenosti. Narodil se bez rukou a bez nohou. Pro většinu lidí by to znamenalo obrovský handicap, ale pro Nicka to byla výzva k vítězství. Ano, ostatní děti jej urážely, dělaly si z něj legraci a měly spoustu otázek. Míval záchvaty zoufalství a beznaděje, ale vědomě se snažil všechno překonat a nepřestával snít. Když si uvědomil, že všechno závisí na tom, jak vnímá svou situaci on sám, změnil svůj život. Najednou měl cíl. Dnes dodává Nick lidem sílu, aby si uvědomili svou vlastní hodnotu a dosáhli svých cílů bez ohledu na situaci.

Nickův inspirující program oslovuje lidi na celém světě. Lidé se naučí, jak překonat nepřízeň osudu, jak vytrvat za každých okolností a dosáhnout svých největších ambicí. Svými povzbuzujícími slovy ovlivňuje Nick Vujicic všechny bez výjimky, kdo si ho poslechnou, počínaje podnikateli, učiteli, studenty, žáky střední škol a konče rodiči.

Nick Vujicic svým životem dokazuje, že nic není nemožné.

Přestože je Nickovi Vujicicovi teprve šestadvacet let, má mimořádnou schopnost oslovovat dospělé a rozšiřovat jim obzory. Vybízí posluchače, aby se nebáli mít velké sny a inspiruje je k tomu, aby změnili svůj přístup k životním překážkám. Navzdory jeho postižení nám Nickovy úspěchy neustále připomínají, že každodenní výzvy, kterým musíme čelit, je možné překonat.

Nick nás podněcuje k tomu, abychom si vyhlídky zlepšili tím, že podle svých nejlepších schopností využijeme darů, které jsme dostali do vínku. Odkrývá nám klíčové zásady a postoje, které nám umožní pochopit, jak se z každé situace vytěžit pro sebe to nejlepší. Nick je ztělesněným důkazem životního úspěchu, protože si vybral správný postoj. Ve čtyřiadvaceti letech získal dvojnásobný diplom v oboru účetního a finančního plánování. Je prezidentem neziskové organizace ve Spojených státech a obchodního podnikání v Austrálii. Nick dokáže svým břitkým humorem a charismatem úžasně strhnout publikum. Dokáže přimět lidi, aby své vize posouvali za horizont své představivosti a aby dokázali uspět ve všech oblastech života. Nick vám prozradí, jak vám schopnost dělat v životě správná rozhodnutí pomůže nikdy se nevzdat, ale bojovat dál. Nakonec se přistihnete při tom, že tomuto muži bez končetin budete závidět.

Jsme přesvědčeni o tom, že každý podnik může být úspěšný a že každý člověk může najít smysl ve své práci. Nick přitahuje pozornost obchodního světa tím, že motivuje nejen zaměstnance, ale i zaměstnavatele, aby našli svou skutečnou hodnotu a dosáhli těch nejvyšších cílů ve svém oboru.
Nick uspořádal nespočet motivačních projevů pro různé obchodní společnosti, v nichž názorně dokazuje, jak správný způsob myšlení může vést k bohatému životu. Vyzývá obchodní svět, aby přijal jasnou perspektivu. Tím, že si uvědomíme své silné stránky, můžeme dosáhnout neočekávaných výsledků. Nick je příkladem toho, jak člověk může překonat své nedostatky a zvítězit nad nimi.

Pro podnikatele:
Ať už vlastníte malý místní podnik či velkou nadnárodní společnost, máte zaměstnance, kteří čas od času potřebují nějakou motivaci. V této hektické uspěchané době, kde už se nepracuje jen od devíti do pěti nebo od pondělka do pátku, jsou zaměstnavatelé i zaměstnanci unaveni z toho, že věnují práci příliš mnoho energie. Někteří zjišťují, že ani to nestačí. Jak přimět zaměstnance, aby měli svoji práci rádi a aby pro zaslouženou odměnu byli ochotni opravdu tvrdě pracovat? Nick Vujicic dokáže mluvit k zaměstnancům tak, aby své práci věnovali opravdu všechno a aby pracovali podle svých nejlepších schopností. Když dokáže člověk bez končetin v pětadvaceti letech založit společnost poskytující motivační projevy a stát se prezidentem mezinárodní neziskové organizace, potom to v obchodním světě dokáže zvládnout každý – bez ohledu na svá omezení. Ať už člověk vaří kávu, obsluhuje zákazníky, zvedá telefony, vede obchodní jednání, ať už řídí společnost nebo autobus, plní svoji úlohu a bez něj by to takto nefungovalo. Někdy musíte zaměstnance do práce nutit, jindy potřebují vnější motivaci. Nick přináší inspirativní poselství nejen zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům a seznamuje je s důležitou zásadou úspěchu využít ve své práci všech svých možností.

Pro pracovníky v oblasti školství:
Mladí lidé jsou dnes velmi vnímaví. Rodiče tráví se svými dětmi stále méně času, to znamená, že hlavní vliv na život mladé generace – kromě médií a vrstevníků – mají učitelé. Je tedy důležité, aby pedagogové, kteří hrají zásadní roli v životě mladých lidí, byli neustále motivovaní a aby si uvědomovali význam svého postavení. Nick Vujicic se s pedagogy dělí o své zkušenosti ze školních let, kdy podpora a povzbuzení od učitelů byly hlavními faktory toho, že nakonec dosáhl úspěchu a navzdory okolnostem svoje postižení překonal. Svými slovy může Nick osvěžit pedagogický sbor a povzbudit je v tom, že práce, kterou dělají, má velký význam a ovlivňuje životy mladých víc, než si vůbec umějí představit.

Letáček ke stažení

__________________________________________________________

Život bez rukou, život bez nohou, život bez hranic.

Nick vypráví o třech klíčích, které mu pomohly žít život be hranic.

 

______________________________________________________

O Nickovi
.......................Postoj povznáší....................... Ohlasy