Knihy - SeznamKnihy - Seznam
1. Účast dělníků na zisku

Obsah:

    1. Pivečka Jan: BAŤA – život plný bot.
    2. Tribus Myron: Lessons from Tomas Bata for the Modern Day Manager
    3. Trnka František: TOMÁŠ BAŤA A DNEŠEK. Česká škola řízení
    4. Zeleny Milan: BATA Corporate ORGANISM: THE LIVING ORGANIZATION AND ORGANIZATION OF THE LIVING (Short Synopsis)
    5. Baumann Karel: Řízení u firmy Baťa
    6. Fischel Max: Mravnost v pojetí (podnikatele a ředitele) Tomáše Bati
    7. Jabůrek Svatopluk: Svetový ohlas Batova podnikatelského systému
    8. Lednický Václav: Sociální politika Tomáše Bati
    9. Musil František: Baťovo zlínské stavitelství a jeho odkaz současnosti
    10. Rybka Zdeněk: Využití Baťových metod – nejrychlejší zlepšení české ekonomiky
    11. Stříteský Miroslav: Tvůrčí odkaz Tomáše Bati soudobým podnikatelům
    12. Tomaštík Marek: Management firmy Baťa do roku 1918
    13. Černý Jaromír: K BAŤOVU SYSTÉMU ŘÍZENÍ
    14. Dufková Miroslava, Kožíšková Hana, Křecek Vojtěch, Vráblík Miroslav: Od základního výzkumu do realizace v duchu Tomáše Bati po dnešek (From Basic Research to Realisation in the Spirit of Tomas Bata up to thePresent Day)
    15. Hlavica Jiří: "Teorie, mýty a skutečnosti managementu v České republice v 90. tých létech"
    16. Klčová Hana, Sodomka Petr: Informační základna Baťova systému řízení a její proměna z hlediska současných potřeb a požadavků na ERP
    17. Kraftová Ivana: Efekt provozní páky při zajišťování povzbudivého růstu českého podniku
    18. Němeček Petr: Baťa a moderní řízení
    19. PETŘÍKOVÁ RŮŽENA: OD BAŤOVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ K INTEGROVANÉMU ŘIZENÍ - FROM BATA MANAGEMENT SYSTEM TO INTEGRATED MANAGEMENT
    20. Vlček Radim: „Velký třesk“ ve světle strategií restrukturalizace
    21. Cyrner Antonín: K problematice odpovědnosti a mravů v podnikání v ČR
    22. Džbánková Zuzana: Podnik a jeho okolí - metodologicko-etické aspekty /vybrané problémy/
    23. Gregar Aleš: PARAMETRICKÝ MODEL KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ - A PARAMETRIC MODEL OF THE COMPETITIVE ABILITIES OF FIRMS AND PERSONNEL MANAGEMENT THEREIN.
    24. Holočiová Zuzana: Sdílení filozofie a hodnot firmy jejími zaměstnanci
    25. Huňát Alexander: Etická dimenze manažerského systému firmy Baťa
    26. Kozák Vratislav: Vnější spravedlnost jako nezbytná podmínka etiky v podnikání
    27. Kubík Josef: Zavádění nových ekologicky šetrnějších výrobků s ohledem na jejich vyšší konkurenční schopnost
    28. Putnová Anna: Výuka podnikatelské etiky na vysokých školách ( případová studie FP VUT v Brně) - Teaching business ethics at the Economic Faculties (Case study of the Faculty of Business and Management in Brno)
    29. Rolný Ivo: K některým základním etickým problémům ekonomické globalizace
    30. Barvíř Miroslav: Odraz přírodovědných zákonů v řídící práci Tomáše Bati.
Barvíř Miroslav: Význam globalizačních principů na rozvoj společnosti.
    31. Bobák Roman: Logistická podpora konkurenceschopnosti prumyslového výrobce
    32. Dufková Miroslava, Vráblík Miroslav: Inovace a nová ekonomika (Innovations and new economics)
    33. Kožíšková Hana, Křeček Vojtěch, Vráblík Miroslav: Řízení vědeckotechnického rozvoje podniku - Company Research and Technical Development Management
    34. Tuček David: Nová ekonomika -vývoj a důsledky
    35. VERBERGER JIŘÍ: Možnosti využití příležitostí nové ekonomiky pro společnost v kontextu podnikatelského odkazu Tomáše Bati.
    36. Čemsák Štefan: Potešenie z podnikania ako predpoklad úspešnosti firmy
    37. Grundová Gražyna: VIZE SE ZAMĚŘENÍM NA VÝSLEDEK
    38. Huttenga Jaap: Tomas Bata and Robert Greenleaf: Servants, Leaders and Maturity
    49. VLASTISLAV KUBA: „Odkaz T. Bati v oblasti podnikání a obchodování (obchodník na počátku 3. tisíciletí)“ - „The Creative Legacy of Tomas Bata in Business and Trade (The Businessman on the Cusp of the Third Century)“
    40. Porvazník Ján: Kompetentnosť podnikateľov - základ udržateľného rozvoja organizácie v novom miléniu
    41. ŠEDOVÁ Hana: Japanese-Style Management and Some Tipes for Non-Japanese Managers
    42. Štěpánková Eva: Vznik, vývoj a fungování české firmy RYOR
    43. Vanek J.: Skúsenosti z podnikania v prostredí chemického a farmaceutického priemyslu na Slovensku


Knihy - SeznamKnihy - Seznam
1. Účast dělníků na zisku